Home » blog » Segragator dla firmy Innowa

Segragator dla firmy Innowa

W październiku zaprojektowaliśmy segregator dla zaprzyjaźnionej firmy Innowa. Stylistycznie nawiązuje on do wcześniej utworzonej strony WWW, dzięki czemu osiągnęliśmy efekt spójności wizerunku firmy. Wszystkie materiały przeznaczone do druku oraz inne elementy graficzne (np. banery) planujemy projektować w tym samym stylu.

za ile projekt graficzny